Herbatka u Stalina (1999)

Rok 1931. Moskwa. W kraju zaczynają się czystki polityczne zainicjowane przez Stalina. Na Ukrainie panuje głód. Bunty tłumione są przez władze z całym okrucieństwem. W imperium panuje terror. Giną mi­liony ludzi. W tym ponurym okresie George Bernard Shaw w towarzystwie lorda i lady Astor przybywają do Moskwy. Shaw, znany ze swych lewicowych poglądów, chce na własne oczy zobaczyć państwo komunistyczne i skon­frontować rzeczywistość ze swo­imi wyobrażeniami i z propa­gandą antyradziecką na Zacho­dzie. Dochodzi do spotkania ze Stalinem, wyjątkowej okazji do konfrontacji postaw: Stalina i jego współpracowników z przedstawicielami arystokra­cji i demokracji Zachodu. Wszystko to oglądamy jako wspomnienie Shawa, który udziela wywiadu amerykańskiemu reporterowi w swym londyń­skim mieszkaniu.
Jak przypominają na wstępie realizatorzy spektaklu: W latach 1923-24 powstały pierwsze towarzystwa przyjaciół Rosji Radzieckiej. Wielu spośród ich członków i sympatyków to wybitni humaniści: Herbert Wells, Henri Barbusse, Rabindranath Tagore, Romain Rolland, Tomasz Mann, Albert Einstein, George Bernard Shaw. Dlaczego lewicujący intelektualiści dali się uwieść fałszywej ideologii i bezczelnej propagandzie? Dlaczego najwybitniejsze umysły swojej epoki, ludzie, którzy mieli moralny obowiązek dociekania prawdy, woleli udawać, że nie widzą, co dzieje się w ojczyźnie komunizmu? Te pytania stawia autor "Herbatki u Stalina".A⤻
⤺BAutor sztuki: Ronald Harwood
Tytuł oryginalny: "Taking Tea With Stalin"
Przekład: Michał Ronikier
Produkcja: 1999
Premiera TV: 15 styczeń 2001

Reżyseria:


Muzyka:
opracowanie muzyczne

Obsada:
Stalin
Shaw
Lady Astor
Pani Krynin
Lord Astor
Litwinow
Jagoda
Harvey
WatsonIMDb (angielski)
Wikipedia (polski)


03.170906

(POL) polski,


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz